ระบบสมาชิก

 
สำนักงานปลัด
นายอัสมี มะยูโซ๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัด

081-9428723
นางนูรีฮัน ลิอีลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

087-8362636
นางสาวกมลชนก ทันหุ้ย
นิติกรปฏิบัติการ

064-9059998
(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

000-0000000
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคล

000-0000000
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ

000-0000000
(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

000-0000000
(ว่าง)
นักจัดการงานทั่วไป

000-0000000
นายอัสวาห์น สะมานิ
พนักงานขับรถยนต์

000-0000000
นายอารีฟีน บินดาแม
ยาม

000-0000000
นายซัยดีนาอุสมาน กาแลมา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

000-0000000
นายมะตอเฮ อาแซ
ภารโรง

000-0000000
นางรอกาย๊ะ กาดามุง
คนงาน

000-0000000
นางสาวนูรฮายาตี โตะเระ
คนงาน

000-0000000
หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร / แฟกซ์ : 073-640-030 อีเมล : Sao.taporyok@hotmail.com
© Copyright 2010. taporyok.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer