ระบบสมาชิก

 
กองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

000-0000000
นางวิไลวรรณ ขวัญอ่อน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

000-0000000
นางนารีรัตน์ รีรา
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

000-0000000
นางสาวต่วนนูรีดา ลงสารี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

000-0000000
นางสาวโศรยา บิน มะมิง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

000-0000000
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

000-0000000
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ

000-0000000
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

000-0000000
นางสาวซุตรีย๊ะ เต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

000-0000000
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

000-0000000
หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร / แฟกซ์ : 073-640-030 อีเมล : Sao.taporyok@hotmail.com
© Copyright 2010. taporyok.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer