ระบบสมาชิก

 
กองสวัสดิการสังคม
นางคอลีเย๊าะ กาเดย์
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

000-0000000
(ว่าง)
นักพัฒนาชุมชน

000-0000000
นายมะรอโซ ตาลีเตง
เจ้าพนักงานธุรการ

000-0000000
นายสักรี มะเจะแน
คนงานทั่วไป

000-0000000
หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร / แฟกซ์ : 073-640-030 อีเมล : Sao.taporyok@hotmail.com
© Copyright 2010. taporyok.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer