ระบบสมาชิก

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายบุญอนันต์ จันทร์วิไชย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายนิหารง นิโด
เจ้าพนักงานธุรการ
นายกอรี เจะหม๊ะ
พนักงานขับรถขยะ
นายมะซุกรี โซะ
คนงานประจำรถขยะ
นายอุสมาน มุมู
คนงานประจารถขยะ
นายรุสลาม อามะ
คนงานประจารถขยะ
หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร / แฟกซ์ : 073-640-030 อีเมล : Sao.taporyok@hotmail.com
© Copyright 2010. taporyok.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer