ระบบสมาชิก
 
สำนักงานปลัด
นายอนันต์ บานูอิดรีส
หัวหน้าสำนักปลัด

098-7594712
นางนูรีฮัน ลิอีลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

087-8362636
นางสาวกมลชนก ทันหุ้ย
นิติกรชำนาญการ

064-9059998
นางสาวยัสมี มีระยะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

080-7124458
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคล

000-0000000
นางสาวพัณณ์ชิตา เด่นนราธิวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

000-0000000
นายรุสลัน กาวา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

080-7137438
(ว่าง)
นักจัดการงานทั่วไป

000-0000000
นายอัสวาห์น สะมานิ
พนักงานขับรถยนต์

000-0000000
นายซัยดีนาอุสมาน กาแลมา
พนักงานจ้างภารกิจ

000-0000000
นางสาวพาตีเม๊าะ มุมู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

000-0000000
(ว่าง)
ภารโรง

000-0000000
นางรอกาย๊ะ กาดามุง
คนงาน

000-0000000
นายอารีฟีน บินดาแม
พนักงานจ้างทั่วไป

000-0000000
หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร / แฟกซ์ : 073-640-030 อีเมล : Sao.taporyok@hotmail.com
© Copyright 2010. taporyok.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer