ระบบสมาชิก
 
กองคลัง
นางวิไลวรรณ ขวัญอ่อน
ผู้อำนวยการกองคลัง

080-8796949
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

000-0000000
นางนารีรัตน์ รีรา
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

000-0000000
(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

000-0000000
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

000-0000000
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

000-0000000
นางสาวรัตติยา สแม
เจ้าพนักงานพัสดุ

082-8223534
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

000-0000000
นางสาวซุตรีย๊ะ เต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

000-0000000
นางสาวรูซีลา เจ๊ะเตะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

000-0000000
หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร / แฟกซ์ : 073-640-030 อีเมล : Sao.taporyok@hotmail.com
© Copyright 2010. taporyok.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer