ระบบสมาชิก
 
กองช่าง
นายรอนิง เมฆารัฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง

000-0000000
นายรีด่วน กาแลมา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

000-0000000
นายฮาซัน แหยะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

000-0000000
นายซุลคีพลี เซียะนะ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

000-0000000
หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร / แฟกซ์ : 073-640-030 อีเมล : Sao.taporyok@hotmail.com
© Copyright 2010. taporyok.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer