ระบบสมาชิก
 
กองการศึกษา
นางรอซีด๊ะ เจ๊ะโด
ผู้อานวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

000-0000000
นางสาวนิสา คงชูดวง
นักวิชาการศึกษา

000-0000000
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ

000-0000000
นางรอบ๊ะ กอตอนีลอ
ครู

000-0000000
นางอานีดะห์ แป
ครู

000-0000000
นางยารอด๊ะ เจ๊ะเต๊ะ
ครู

000-0000000
นางอาซีย๊ะห์ ดือเระ
ครูผู้ดูแลเด็ก

000-0000000
หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร / แฟกซ์ : 073-640-030 อีเมล : Sao.taporyok@hotmail.com
© Copyright 2010. taporyok.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer