ระบบสมาชิก
 
หัวหน้าส่วนราชการ
นายรอยาลี เบ็ญยาอีส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ

084-7498798
(ว่าง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ

000-0000000
นายอนันต์ บานูอิดรีส
หัวหน้าสำนักงานปลัด

098-7594712
นางวิไลวรรณ ขวัญอ่อน
ผู้อำนวยการกองคลัง

087-9694935
นายรอนิง เมฆารัฐ
ผู้อานวยการกองช่าง

000-0000000
(ว่าง)
ผู้อานวยและสิ่งแวดล้อมการกองสาธารณสุข

000-0000000
นางรอซีด๊ะ เจ๊ะโด
ผู้อานวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

000-0000000
นางคอลีเย๊าะ กาเดย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

081-0999947
หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทร / แฟกซ์ : 073-640-030 อีเมล : Sao.taporyok@hotmail.com
© Copyright 2010. taporyok.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer